USŁUGI TRANSPORTOWE
HANDEL IMPORT-EXPORT
ARNOLD HALL

Kruszywa drogowe


W sprzedaży posiadamy:


  • Niesorty 0/12,5; 0/31,5; 0/63 mm
  • Grysy o uziarnieniu od 0,5 do 22 mm
  • Mieszanki drobne o uziarnieniu od 0 do 5 mm
Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych